8 TIPOV, AKO SA PRIPRAVIŤ NA PRVÚ NÁVŠTEVU LOGOPÉDA

Prvý kontakt je dôležitý. Nielen pre rodiča, ale aj dieťa vyhodnocuje, či môže byť pre neho nová...