Ako prebieha logopédia s viacerými deťmi naraz?

Predstavte si triedu, kde vedľa seba sedia, hrajú sa a trávia spolu čas deti predškolského veku....