Ako vplýva sanie cumlíka na reč? Má svoje výhody? Aký typ cumlíka vybrať? Kedy dieťa od cumlíka odnaučiť? A ako? Alebo zvoliť namiesto cumlíka radšej palec?

Na tieto otázky odpovedá klinická logopedička PaedDr. Adelaida Fábianová. Problematike poruchám prehĺtania u detí sa venuje aj na doktorandskom štúdiu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Svoje skúsenosti a vedomosti uplatňuje v neurorehabilitačnom centre v Piešťanoch. V roku 2014 vyšla autorke kniha Orofaciálna a bazálna stimulácia. Je spoluautorkou publikácií Poruchy polykání a Logopedarium. Vo vydavateľstve INFRA Slovakia sa čoskoro plánuje vydanie ďalšej monografie pre odborníkov i laickú verejnosť o oromotorike.

Oromotorika (prečo je dôležitá a ako ju rozvíjať) bude zároveň téma, o ktorej povie PaedDr. Adelaida Fábianová viac na blížiacej sa konferencii Hlava, ramená, kolená….alebo celostný rozvoj dieťaťa (nielen) v materskej škole. Odborno-zážitkovú konferenciu organizuje už po šiesty rok vyššie spomínané pedagogické vydavateľstvo INFRA Slovakia a uskutoční sa 20.apríla v Bratislave.

Ako vplýva cmúľanie cumlíka na reč?

Vývoj reči podlieha mnohým atribútom. Jedným z nich je svalové napätie artikulačných orgánov, ich hybnosť ako aj primeraný čeľustný uhol či zhryz. Z toho vyplýva, že dlhodobé cmúľanie (sanie) cumlíka vplýva na reč viacerými spôsobmi.

Ovplyvňuje kraniofaciálny systém, to znamená, že u detí sa môže počas jeho vývinu meniť tvar tvrdého podnebia, hornej a dolnej čeľuste (napr. predkus…). Následkom je, že neprirodzené spájanie pier, zmenený tvar úst počas reči môže ovplyvniť produkciu zvukov a slov (správnu výslovnosť a artikuláciu).

Dieťa môže mať jazyk v nesprávnej – v nízkej polohe v ústach, čím je sťažená správna artikulácia hlások ako napr.„s“, „z“, „š“ a „č“.

Dieťa si tiež saním cumlíka vytvára návyk, kedy počas emočného vypätia, rozladenosti sa nedokáže samé upokojiť a odkomunikovať svoje potreby verbálne – rečou.

Cumlík zároveň môže vytvoriť závislosť, ktorá sa ťažšie odbúráva. Počas tohto obdobia je dieťa nervózne, nedokáže sa dostatočne sústrediť a tým je i jeho komunikácia sťažená.  

Má sanie cumlíka pre dieťa z hľadiska reči aj svoje výhody?

Za výhodu používania cumlíka považujem jednoznačne jeho upokojujúci efekt. Pokiaľ by dieťa dlho a silne plakalo, vyčerpá sa a nemá dostatok výdychového prúdu vzduchu na artikuláciu, má problémy s koordinovaným dýchaním.

Taktiež, pokiaľ dieťa nemá dostatočný sací reflex, tak jeho nácvik saním cumlíka nie je škodlivý.

V útlom, ranom veku dochádza tiež k jemnej stimulácii artikulačných svalov – pier, jazyka a čeľuste.

Aký typ cumlíka je vhodný a prečo?

Na trhu je nespočetné množstvo cumlíkov navzájom sa líšiac svojím tvarom, veľkosťou a materiálom, z ktorého sú vyrobené.

Vzhľadom na materiál, silikónové cumlíky majú výhodu v tom, že sú mäkké a pružné,  takže sa  prispôsobia tvaru úst dieťaťa a netlačia na ďasná. Ale ak majú deti už zuby, tak ich môžu i prehryznúť. Latexové cumlíky sa líšia od silikónových vo vyššom riziku prípadnej alergie. Gumové cumlíky sú tvrdšie, to znamená že aj tlak na ďasná je silnejší. Všeobecne sa odporúča používať cumlíky, ktoré sú vyrobené z mäkkého materiálu, ako napríklad latex alebo silikón, pretože sú pohodlné pre dieťa a nepoškodzujú zuby.

Dôležitým faktorom je i veľkosť cumlíka. Ten by nemal byť príliš veľký z dôvodu bezpečného dýchania a aby sa dieťaťu do úst zmestil celý jazyk, čo zabraňuje deformácii jazyka. Taktiež sa ťažšie udrží v ústach.

Na trhu sú rôzne tvary cumlíkov. Anatomický tvar cumlíka sa ľahšie prispôsobuje tvaru pier dieťaťa (na jednej strane je mierne sploštený a na druhej vypuklý). Je vhodný pre tie deti, ktoré napríklad prehýbajú hlavu dozadu alebo sú hypersenzitívne. Do úst sa vkladajú vypuklou časťou hore. Ortodontický tvar cumlíka má plochý tvar (má viac skosený okraj),  ktorý uprednostňujú deti aj s oslabenými perami (kruhový ústny sval). Klasický tvar je podobný prsníku (je guľatý) a ľahšie ho dieťa uchopí.

Podľa môjho názoru pre zdravé dojčatá sú vhodnejšie cumlíky klasického tvaru a pre deti v ranom veku ortodontického tvaru.

Kedy je najvhodnejší čas odnaučiť dieťa od cumlíka?

Nakoľko každé dieťa je individuálne a jedinečné, odnaučenie závisí najmä od veku a z časti od podávaných príkrmov (konzistencie a viskozity). Optimálny vek na odnaučenie používania cumlíka je medzi 12 a 18 mesiacmi. V tomto veku by už zdravé dieťa malo byť schopné prehltnúť potravu a piť z pohára.  

Niektoré ortodontické organizácie posúvajú hranicu sania cumlíka až na 2 roky. S týmto názorom súhlasím iba za podmienky, že dieťa používa cumlík iba na zaspávanie. V opačnom prípade, kedy ho má v ústach počas celej noci, prípadne i počas dňa to nie je správne. Podľa môjho názoru je to už neskoro.

Máte tip, ako dieťa od cumlíka odnaučiť?

Existujú mnohé spôsoby, v závislosti od profesionálov, starých mám, ktoré tieto rady/tipy dávajú. Odnaúčanie môže byť postupné, kedy dieťa používa cumlík napr. iba na zaspávanie a postupne sa jeho používanie vyraďuje z „večerného rituálu“.

Chválenie a odmeny za nepoužívanie cumlíka majú tiež často pozitívny efekt. Rodičia najlepšie poznajú svoje dieťa, preto môžu skúšať rôzne motivačné variácie.

Nemali by však zabúdať na to, že dieťa potrebuje dostatok času a podporu svojich najbližších najmä vtedy, keď po odobratí cumlíka môže prejsť k iným návykom, akými je trenie či hryzenie si pier, vnútornej strany líčka či obhrýzanie nechtov.

Je cumlík vhodnejší ako palec?

Používanie cumlíka i palca sú návykové aktivity. Pokiaľ by som si mala vybrať medzi nimi, tak by som preferovala cumlík.  Dôvodom je tvar cumlíka – menej zaťažuje ďasná a zuby ako prst. Zároveň sa od neho ľahšie odnaučí – prst má totiž dieťa stále „po ruke“.

Ďakujem PaedDr. Adelaide Fábianovej za odpovede na otázky.