Vtipný príbeh o dievčatku Lule a psíkovi Cite je určený čitateľom vo veku 4 – 7 rokov. (Ešte stále) čerstvú novinku vydalo pedagogické vydavateľstvo INFRA Slovakia.

Autorky: Zlatica Hoppanová, Ľudmila Mičianová, ilustrátorka: Elena Rabčanová

Za mňa kniha, ktorá na slovenskom trhu svojou originálnosťou vyniká.

ČÍM SA LÍŠI OD INÝCH KNÍH?

  1. Autorkami sú logopedičky

Je len pár kníh pre deti, ktorých autorkami sú (slovenské) logopedičky. Okrem toho, že takýchto literárnych diel je málo (alebo možno práve preto 😊), veľmi rýchlo sa vypredajú (a preto netreba váhať, pokiaľ ju chcete mať vo svojej domácej knižnici).

Ak píšu detskú knihu logopedičky, vnímajú text aj iným uhlom pohľadu – poctivo zvažujú výber každého slova – tak aby bolo vekovo i vývinovo primerané, no zároveň aby slovná zásoba v knihe dieťa obohatila. Je tiež potrebné zvoliť také vety, aby sa deťom „ľahko“ čítali, aby im porozumeli, no aby ich od (samotného) čítania svojou náročnosťou neodplašili.

A neľahkou úlohou je tiež vizuálne znázorniť príbeh tak, aby sa dal prerozprávať len na základe ilustrácií (a to je už veľká zásluha ilustrátorky 😊).

  1. Kniha podporuje porozumenie čítanému textu

Otázky (nenápadne) zakomponované v príbehu podporujú prácu s textom. Snažia sa povzbudiť malých čitateľov, aby nad textom premýšľali – aby si prepájali situácie z knihy s tými reálnymi, aby na základe kontextu odhadovali čo sa stalo/čo sa stane, aby uvažovali nad významami slov, nad metaforami.

Otázky však nie sú určené len deťom – ale aj jeho dospelému sprievodcovi počas čítania. Rodičia, starí rodičia, ujovia či tety dostávajú tipy, na čo sa pri čítaní zamerať. A to môžu hravo uplatniť aj pri akejkoľvek inej knihe.

  1. Kniha rozvíja jazykové schopnosti

Záver knihy je venovaný tvorivým schopnostiam malého čitateľa – áno, do tejto knihy sa smie písať a kresliť 😊. Všetky úlohy nadväzujú na text, čím ešte viac upevňujú porozumenie čítanému. Sú zamerané napr. na porozumenie a produkciu predložiek, na rozvoj rozprávačských schopností, hľadanie nezmyslov a ich opis.


Stanú sa Lulu a Cita kamarátmi aj vášho čitateľa? 😊