Detské piano, zvuková knižka, húkajúce hasičské auto, plačúca bábika… Aké zvukové hračky má v poličke váš drobec? Našli by ste medzi nimi aj takú, z ktorej vás „bolia“ uši? Ak je hračka hlučná pre vás, aká hlučná musí byť pre dieťa, ktorému sa sluch ešte len vyvíja?

V posledných rokoch sa zvyšuje počet hračiek, ktoré sú na batérie – to predpokladá nárast hračiek, ktoré vydávajú zvuky a/alebo svietia a blikajú. Hračky, ktoré majú dieťa rozvíjať tak v konečnom dôsledku môžu poškodiť sluch a/alebo zrak.

Kedy sa stáva hračka hlučnou?


Akceptovateľná hranica hlučnosti hračiek v USA je 85 dB (1). Na Slovensku však žiadna takáto hranica neexistuje. V Smernici Európskeho parlamentu a rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek sa uvádza odporúčanie na vypracovanie prísnejších a komplexnejších noriem na obmedzenie maximálnych hladín hluku hračiek. Zákon č.78/2012 udáva, že hračky by mali byť navrhnuté a vyrobené tak, aby zvuk, ktorý vydávajú, nepoškodil sluch detí. Na trh sa tak dostávajú hračky, ktorých hlasitosť nie je kontrolovaná ani limitovaná.

To, či hračka spĺňa bezpečnostné normy býva uvedené na obale. Hračky, ktoré vydávajú vysoké zvukové hladiny musia obsahovať toto upozornenie: „Upozornenie! Nepoužívať tesne pri uchu! Nesprávne použitie môže spôsobiť poškodenie sluchu.“ Pre hračky s výbušnými zvukmi sa doplní: „Nestrieľať v uzavretom priestore!“ (2).

Veľakrát však namerané hodnoty hlučnosti hračiek nepoukazujú na realitu. Problémom pri testovaní je to, že hluk sa meria v určitej vzdialenosti (zvyčajne na „úroveň ruky“), čo skresľuje výsledky, pretože dieťa si často prikladá hračku aj k tvári, ušiam. Zvuk je tak znásobený. Napríklad hračka, ktorá má „bežnú“ hlasitosť 90 dB sa dostane pri uchu až na úroveň 120 dB (čo je hlasitosť rockového koncertu)! (6)

Pre porovnanie – ak úroveň hluku na pracovisku presiahne 85 dB, zamestnanec je povinný použiť chrániče sluchu (Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku). Pri tejto hodnote chránime dospelých, ale akosi zabúdame na to, že toto riziko platí aj pre deti.


Obrázok: Hračky presahujúce úroveň hlasitosti 100 dB pri uchu – Little Baby Bongo Drums (The Learning Journey Intl.), Fisher Price – Little People Travel Together Airplane (Mattel), Baby Einstein – Glow and Discover Light Bar (Baby Einstein) (1)


Vplyv na zdravie

Táto časť nie je len o zvukových hračkách, ale celkovo o pôsobení hluku na zdravie detí (a dospelých).

Škodlivejší je impulzný (nárazový) zvuk ako nepretržitý, pretože ucho stráca schopnosť prirodzenej ochrannej reakcie. Príliš hlasný zvuk môže spôsobiť hučanie v ušiach a dočasné zníženie citlivosti sluchu. Opakované vystavenie môže zmeniť tieto dočasné následky v trvalé (3).

Okrem poškodenia sluchu spôsobujú aj iné vedľajšie príznaky – problémy so spánkom, podráždenosť, bolesť hlavy, stres. Časté sú aj slabšie pamäťové schopnosti a znížená pozornosť, čo následne vplýva negatívne aj na vývin reči – dieťa má problém „započuť“ správne slová, hlásky, čo sa odzrkadľuje v jeho výslovnosti. Hlučnosť v prostredí má zlý vplyv aj na čítanie (3).

Štúdií v oblasti vplyvu zvukových hračiek na sluch nie je veľa a preto nie je dostupné ani relevantné množstvo informácií. Tie dostupné sa zameriavajú na okamžitú stratu sluchu spôsobenú napr. petardami či hračkárskymi zbraňami (4).

ČINNOSŤ, PREDMETHLASITOSŤ V dBPREJAV
Dýchanie0-10Prah počutia
Bežná konverzácia v prostredí bez iných zvukov50Ticho
Vysávač, párty, diaľnica (zo vzdialenosti 15 m)70Nepríjemný, rušivý zvuk, prekáža pri telefonovaní
Továreň, vlak (zo vzdialenosti 15 m)80Možné poškodenie sluchu
Motorka, vzlet lietadla (zo vzdialenosti 305 m)100Poškodenie sluchu pri vystavení viac ako minútu
Rockový koncert, hrom, reťazová píla, siréna120Prah bolesti
Pištoľ, vzlet lietadla (zo vzdialenosti 25 m), petarda v blízkosti ucha150Pretrhnutie bubienka
Zdroj: WHO – Children and noise (3)


Zoznam hlučných hračiek

Raz ročne vydáva Asociácia pre nepočujúcich a nevidiacich v Spojených štátoch amerických  tzv. Noisy Toys List – zoznam zvukových hračiek, pri ktorých merajú hlasitosť (1). Na prvom mieste sa minulý rok objavili detské bongá, ktoré môžu spôsobiť poškodenie sluchu už po 15 minútach.

Nižšie sú uvedené hračky, ktorých hlasitosť merali po minulé roky. V roku 2020 malo 10 z 24 sledovaných hračiek akceptovateľnú hlasitosť aj pri blízkom kontakte (napr. pri priložení hračky k uškám dieťaťa). Niektoré z nich sú dostupné aj na slovenskom trhu.

Negatívny dosah na zdravie majú nielen zvukové hračky, ale aj všetko ostatné, čo sa primárne za hračku nepovažuje a vydáva zvuk: napríklad púšťanie pesničiek z mobilu či biely šum vo vysokej hlasitosti a v tesnej blízkosti dieťaťa.


Na čo si dávať pri výbere zvukovej hračky pozor

Dotazník spoločnosti na ochranu spotrebiteľov v Kanade (5) ukázal, že:

  • Na obaloch hračiek nie sú dostatočné informácie
  • Len pár hračiek má možnosť upraviť hlasitosť
  • Názory rodičov na to, či je hračka hlučná sa veľmi líšili
  • Rodičia si neuvedomujú riziko zvukových hračiek
  • Mnoho detí používa hračky spôsobom, ktorý nebol na to určený


A čo teda urobiť?

Ak je to možné, overte si hlasitosť hračky už v obchode. Ak už hračku doma máte, reproduktor prelepte páskou, aby ste zvuk utlmili. A v „najhoršom“ prípade batérie jednoducho vyberte.

Orientačnú úroveň hlasitosti hračiek si môžete vyskúšať aj sami

Stiahnite si do mobilu aplikáciu na zisťovanie úrovne hluku (napr. Sound Meter) a priložte telefón od hračky na vzdialenosť, akou sa s ňou hráva vaše dieťa najčastejšie.

A akú hlasitosť vydáva hračka v tesnej blízkosti? Vyskúšajte, aký hlasný zvuk počuje váš drobec, keď si hračku priloží k uchu.

Ostali ste aj vy nepríjemne prekvapení?


(1) Sight and Hearing Association Releases 2020 Annual Noisy Toys List http://www.sightandhearing.org/Services/NoisyToysList%C2%A9.aspx

(2) Slovenská obchodná inšpekcia https://www.soi.sk/

(3) WHO Training Package for Health Sector – Children and Noise (Children´s Health and the Enviroment) https://www.who.int/ceh/capacity/noise.pdf

(4) S Segal, E Eviatar, J Lapinsky, N Shlamkovitch, A Kessler. Inner ear damage in children due to noise exposure from toy cap pistols and firecrackers : A retrospective review of 53 cases. 2003. In Noise and Health, Volume 5, Issue 18. https://www.noiseandhealth.org/article.asp?issn=1463-1741;year=2003;volume=5;issue=18;spage=13;epage=18;aulast=Segal

(5) D. Charbonneau, C. Goldschmidt. Safety od Noisy Toys: A Current Assesment. Option Consommateurs. 2004. https://option-consommateurs.org/wp-content/uploads/2017/08/oc-noisy-toys-eng1004.pdf

(6) Do Children´s Toys Make Too Much Noise? 2021 https://www.puresoundhearingaids.com/blog/do-childrens-toys-make-too-much-noise