Ako prebieha vyšetrenie u logopéda

Prvé stretnutie je vždy (najmä) o diagnostike (vyšetrení). Niekedy sa môže rodičom zdať, že...