Logopedická depistáž

Čo to je? Logopedická depistáž je skríning jazykových schopností. Jej cieľom je posúdiť, či dieťa...