Postupnosť pri učení sa novej hlásky

Najčastejším dôvodom, prečo rodičia vyhľadajú pre svoje dieťa logopéda sú ťažkosti vo výslovnosti....