Vývinové neplynulosti a zajakavosť

Autorkou článku je logopedička Mgr. Kristína SCHWEIGHOFEROVÁ. Pracuje v Inštitúte detskej reči v...