(Skryté) znaky, podľa ktorých zistíte, či vaše dieťa potrebuje logopéda

Nie sú to „typické“ príznaky, o ktorých sa bežne píše. Jazykové ťažkosti totiž nie sú len o...