AKo sa stať logopédom? Informácie o štúdiu

O KATEDRE Študijný program logopédia sa študuje na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského...