Čo je dôležité vedieť o školách pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou?

Jednou z možností ako podporiť vývin detí s jazykovými ťažkosťami je škola pre žiakov...