Keď dieťa opakuje reč po mladšom súrodencovi či kamarátovi

Niekedy sa stane, že sa náš rečník vráti rečovo o niekoľko rokov naspäť. Zrazu je to opäť...