Riekanky, pesničky, vyčítanky, rýmovačky venované (najmä) menším deťom sú zábavné. A tak nás, rodičov, „baví“ učiť ich hravou formou. Dookola si spievame kolo kolo mlynské, tlieskame pri ťap ťap ťapušky a prežívame všetko spolu s Mojím macíkom.

Keď sa z našich detí stanú žiaci, básničky naspamäť začnú byť nepriateľom. Určite má nemalý vplyv aj to, že sa z nich stane povinnosť. Zábavu vystrieda dril. Vyčerpávajúce opakovanie za stolíkom, možno aj pribúdajúce slzy neúspechu. A to na motivácii dieťaťu moc nepridá.

Naučiť sa básničku naspamäť môže byť veľkou výzvou. Najmä pre deti, ktoré majú znížené porozumenie, slabú sluchovú pamäť na slová, poruchy učenia či problémy s pozornosťou. Deti, ktorých jazykové schopnosti už od začiatku nenapredujú tak ako u ich rovesníkov, vie podobná úloha poriadne potrápiť. Pre nich je učenie sa básničiek súhrnom všetkých ťažkostí, ktorým čelia.

Nižšie sú uvedené tipy získané od samotných detí, ich rodičov, pedagógov, psychológov a logopédov, ktoré vám môžu pomôcť spoločne to zvládnuť.

POSTUPNE

Doprajte si čas (v prípade, že ho máte). Učte sa priebežne. Spoločne si vyrátajte, koľko veršov vám stačí naučiť sa každý deň.

HOCIKEDY, HOCIKDE

Básničku sa nemusíte učiť len za stolíkom. Môžete ju opakovať kedykoľvek a kdekoľvek. Avšak – nie za cenu „nechute“ zo strany dieťaťa. Určite rozoznáte, kedy na to nie je vhodná príležitosť.

DOPLNENIE (STRIEDANIE)

Na začiatok nechajte dieťa doplniť len jedno slovo v strofe, potom vo verši (ideálne tie na konci). Postupne prenechajte priestor na doplnenie čoraz väčšieho množstva slov. Striedať sa môžete aj v rozprávaní veršov – jeden vy, druhé dieťa a pod.

POROZUMENIE

O čom je básnička? Prečo má taký názov? A o čom hovoria jednotlivé strofy, verše? Čítajte postupne po riadkoch a vysvetlite si spoločne, čo vyjadrujú. Overte si tiež, či dieťa pozná všetky slová. Niekedy sa nám, dospelým, môže zdať, že myšlienka básne je vyjadrená jednoznačne, avšak dieťa to tak vnímať nemusí. Porozumenie tomu, čo sa učí, je kľúčové.

EMÓCIA

Čo v nás vzbudzuje? Smútok? Radosť? Priraďte emóciu, prepojte báseň (alebo jej časť) na konkrétnu situáciu, ktorú ste zažili. Čím viac „prepojení“, konkrétnosti, zážitkov a s tým spojených emócií, tým ľahšie na zapamätanie.

RÝMY

Väčšina básničiek (najmä tie, ktoré sú určené deťom a mladším žiakom) sa rýmujú. Prečítajte si dvojice slov na konci veršov a poukážte na to, že k sebe zvukovo pasujú (a uistite sa, či si dieťa uvedomuje, čo to znamená). Vďaka tomu je viac pravdepodobné, že si dieťa ľahšie spomenie na dané slovo.

OBRÁZKY

Pridajte aj zrakovú cestu spracovávania podnetov. Zmeňte text na obrázky. Slová (pri ktorých je to možné) si jednoducho nakreslite alebo vytlačte. Kreslenie, maľovanie či spoločné hľadanie vhodných obrázkov na internete síce zaberie viac času, ale už to sú prvé kroky učenia sa básničky.

UMIESTNENIE

Vytlačte si básničku (či už s obrázkami alebo bez) a nalepte ju na rôzne miesta v domácnosti. Napr. na zrkadlo pri umývaní zubov, na chladničku a na nástenku pri stole, kde sa dieťa učí.

TEXT

Niektorým žiakom pomáha, ak text vidia (nielen počujú). Ak má však vaše dieťa dyslektické ťažkosti, netrápte ho s čítaním – nie je to predsa cieľ úlohy. Po pár jeho prečítaniach čítajte báseň namiesto neho. Vďaka tomu sa môže plne sústrediť na obsah (a následné zapamätanie).

POHYB

Tam, kde je to možné, posilnite zapamätanie si slov alebo činností pohybom. Predstavte si, ako by ste príbeh „prerozprávali“ bez slov. Takýmto spôsobom môžete dávať dieťaťu nápovedy, ak si na konkrétne slovo nevie spomenúť (predstavte si napr. pohyby pri riekanke Oli oli Janko).

NAHRÁVKA

Nahrajte si básničku (prerozprávanú vami alebo dieťaťom) do mobilu a púšťajte si ju pri aktívnom počúvaní alebo ako „podmaz“. V aute, pri umývaní zúbkov, pri hre.

Veľa šťastia s básničkami!