Vianoce nie sú len obdobím radosti a pokoja, ale niektorí rodičia by potvrdili, že aj obdobie náhleho rečového posunu. Neraz som sa stretla s tým, že práve Vianoce reč podporili – v priebehu jedného mesiaca prázdnin urobilo dieťa väčšie pokroky ako za pár posledných mesiacov!

Už vtedy som sa zamýšľala nad možnými príčinami. Vianočné obdobie ponúka veľa (nových) podnetov, ktoré stimulujú mozog a tým pádom (ne)priamo rozvíjajú reč.

Dôvodov, prečo to tak je, je nepochybne viac, nielen desať. Vyberám však tie, o ktorých si myslím, že s rečou súvisia najviac.

Tak teda – prečo (a ako) Vianoce rozvíjajú reč? A ako to podporiť?

Rozvoj slovnej zásoby

Rolničky, advent, koleda – neviem ako vy, ale ja o týchto slovách rozprávam výlučne vo vianočnom období.  Preto sú Vianoce skvelou príležitosťou, aby sme mohli deťom ukázať a priblížiť nové slová, na ktoré v cezročnom období moc príležitostí nie je.

Rutiny

Cez Vianoce sa „naruší“ bežný stereotyp. Režim dňa je uvoľnenejší. Objavujú sa nové rutiny – typické pre Vianoce. Štedrá večera, vianočné rozprávky, rodinné zvyky a tradície. Nové rutiny, vďaka ktorým dieťa lepšie rozumie tomu, čo sa deje.

Nové podnety

Všetko svieti, bliká, ligoce sa. Niečo je studené, niečo horúce, niečo sladké, kyslé, slané alebo horké. Niečo sa deje vo vnútri, niečo vonku. Toľko komunikačných príležitostí, toľko príležitostí niečo okomentovať a opísať!

Návštevy

Všetci sa chceme vidieť, byť spolu, potešiť sa navzájom. Návštevy, ktorých je počas Vianoc viac ako dosť, sú skvelou príležitosťou ako zdokonaliť sociálne (a komunikačné) zručnosti.

Viac času s rodičmi

Konečne – menej práce, viac rodiny! To znamená viac spoločných hier, viac čítania, viac spoločných zážitkov. A interakcia s rodičmi je to, čo jazyk rozvíja najviac.

Nové knihy

A s akým darčekom sa spájajú Vianoce? Predsa s knižným! Pod stromčekom čakajú nové príbehy, ktoré sú pripravené na svojich čitateľov.

Jemná motorika

Vianočné pohľadnice, ozdoby na stromček, darčeky pre starých rodičov, vykrajovanie medovníčkov, strihanie, lepenie, kreslenie – to všetko rozvíja jemnú motoriku a koordináciu ruka – oko, čo nepriamo rozvíja aj jemnú motoriku artikulačných orgánov potrebných na rozprávanie.

Postupnosť krokov

Rozprávanie vianočných rozprávok, spievanie kolied, ale aj pečenie či prestieranie stola. Jednotlivé kroky daných činností sú dôležité, v mnohých prípadoch sa ich poradie ani nedá zameniť. Tak je to aj v štruktúre rozprávania príbehov (nielen tých prečítaných, ale aj zažitých) – dejová postupnosť je kľúčová.

Viac príležitostí nudiť sa

Prázdniny, dovolenky aj zimné večery majú niečo spoločné – trvajú dlho a prelínajú sa v rovnakom čase. Ľahko sa stane, že sa dieťa začne po čase nudiť. A to je skvelé! Pretože ak nebude mať po ruke mobil, tablet ani TV, bude kreatívne – niečo si vymyslí! Či to bude hra, športovanie, tvorenie, čítanie – všetko to treba naplánovať, zorganizovať čo a ako to treba spraviť. Rozvíja si tak (okrem iného) tzv. exekutívne funkcie, ktoré sú veľmi potrebné aj pre plánovanie reči (rozprávanie).

Nové zážitky

Lyžovačky, sánkovačky, pobyt na chate, púšťanie ohňostrojov, cestovanie. Zážitky majú väčšiu výpovednú hodnotu ako materiálne darčeky, pretože sa spájajú s väčším návalom emócií. Nepochybne o nich bude dieťa rado rozprávať aj po vianočnom období.

Šťastné Vianoce! 🙂