Stručný plagát s komunikačnými stratégiami, ktorý si môžete vytlačiť a mať stále „na očiach“.

O tom, ako efektívne komunikovať s dieťaťom a ako ho v rozvíjaní jeho jazykových a rečových schopností čo najviac podporiť.