Ako motivovať dieťa k rozprávaniu

Alebo aj Ako „vyprovokovať“ dieťa ku komunikácii. Aby sme motivovali dieťa...