Školský a klinický logopéd

Logopédiu je možné študovať len na jednom mieste na Slovensku – na Pedagogickej fakulte Univerzity...