Vývoj mozgu a kognitívnych schopností u detí a možnosti ako ho bezpečne a prirodzene podporiť

Autorkou článku je PharmDr. Lenka Bukviarová, zakladateľka osvetového projektu Web zdravej rodiny...