Aj vývin reči má svoje štádiá, svoju „postupnosť“. Keďže reč sa do troch rokov mení „každú chvíľku“, je relevantné udávať konkrétny mesiac dieťaťa. Preto údaj „má dva roky“ nemá pre logopéda takú výpovednú hodnotu ako presné uvedenie mesiacov.

Ako môže rodičovi pomôcť, že bude tieto vývinové obdobia poznať?

1) včasná identifikácia oneskorenia v reči (vzhľadom k veku) – ak má dieťa 28 mesiacov a rozpráva prvé slová, vie, že je vhodné vyhľadať logopéda

2) vhodnejšia komunikácia s dieťaťom (vzhľadom na jazykovú úroveň) – ak má dieťa 28 mesiacov a rozpráva prvé slová, vie, že treba začať „od začiatku“ – rozprávať jedno až dvojslovne. Rozprávať na dieťa rozvitými vetami (aj keby to v tom veku „malo byť zvládnuté“) je neefektívne, pretože je to pre dieťa ešte príliš náročné.

Aj v logopedickej terapii sa kladie väčší dôraz na aktuálnu jazykovú úroveň a menší na chronologický vek (i keď, samozrejme, podľa veku/intelektu sa prispôsobujú metódy a prístupy).

V tomto druhom prípade platí (logopédmi často používané) „prispôsobte sa jazykovej úrovni dieťaťa“, „rozprávajte len o jeden krôčik zložitejšie“. Tieto schodíky pomôžu lepšie porozumieť, na akej úrovni dieťa po jazykovej stránke aktuálne je a na akú vyššiu úroveň ho „ťahať“.

Viac informácií o konkrétnom období i o tom, ako dieťa v tomto období rozvíjať rozpísali autorky v Knihe o detskej reči (Horňáková, Kapalková, Mikulajová).