Stálosť objektu je často skloňovaný pojem, ktorý je prienikom obdobia zámernej komunikácie i obdobia separačnej úzkosti. Ako spolu súvisia?

Čo je stálosť objektu?

Dieťa je vďaka stálosti objektu schopné porozumieť tomu, že nejaký predmet či osoba existujú aj vtedy, keď ich nevidí a nepočuje alebo nevníma iným zmyslom.

Nám dospelým to znie ako príliš obyčajná vec, ale vo vývoji dieťaťa a v jeho porozumení sveta je to veľké zistenie, kľúčový míľnik pre ďalšie kognitívne operácie i reč.

Dovtedy totiž nehľadalo hračku, ak mu zmizla zo zorného poľa (zakotúľala sa pod stôl, mama ju položila vyššie na policu…). Platilo „zíde z očí, zíde z mysle“. Jednoducho – keď niečo nevidelo, nevnímalo, nevedelo, že to existuje. Dôležitá bola pre neho len prítomnosť.

Kedy sa objavuje?

Autorom teórie stálosti objektu je psychológ Jean Piaget. Vďaka tomu, že pozoroval pri hre svoje deti a vykonal s nimi prvé štúdie zistil, že deti začínajú rozvíjať predstavu o stálosti objektu v 8.mesiaci.

V tomto období skúšajú cielene hľadať spadnuté/ukryté predmety (najskôr len tým, že sa pozrú na miesto, kde daný predmet videli naposledy a postupne sa v tom zdokonaľujú, neskôr dokážu odhadnúť aj trajektóriu).

Senzomotorické obdobie, ako ho nazval, trvá od narodenia do dvoch rokov.

Podľa niektorých kritikov však podcenil schopnosť detí, pretože vnímať a hľadať ukrytý predmet dokážu už o niekoľko mesiacov skôr.

Neschopnosť uvedomiť si stálosť objektu vedie k tomu, že dieťa sa nedokáže vyjadriť slovami, nemá predstieranú hru i to, že si nedokáže tvoriť spomienky, pretože od stálosti objektu závisia i pamäťové schopnosti.

Ako súvisí uvedomenie si stálosti objektu s rečou?

V kontexte vývinu reči je 8.mesiac „prevratný“. Začína sa obdobie zámernej komunikácie. Dieťa si začína uvedomovať, že svojimi gestami a slovami dokáže ovplyvniť okolie.

Slová sú mentálnou reprezentáciou objektu. Dieťa teda kognitívne dozrieva na to, aby si uvedomilo, že odkazujú na nejaký predmet a že dané slovo samo o sebe existuje aj vtedy, keď objekt nevidíme. Aj keď nám niečo zo zorného poľa zmizne, slovo je stále reprezentované v mentálnom slovníku.

Ako súvisí uvedomenie si stálosti objektu so separačnou úzkosťou?

V období okolo 8.mesiaca začína i obdobie separačnej úzkosti.

Počas neho dieťa znervóznie až plače, ak nevidí rodiča (zvyčajne mamu).

Uvedomuje si, že mama pri ňom nie je, ale nevie, kedy k nemu opäť príde – dieťa chce jej prítomnosť hneď. Neskôr porozumie tomu, že mama sa vráti a prejavy separačnej úzkosti budú postupne miznúť.

Je zaujímavé, ako je to všetko navzájom poprepájané, všakže? 🙂