Kedy najskôr môže dieťa (teoreticky) povedať svoje prvé slovo?

V 8. mesiaci začína obdobie, ktoré sa nazýva obdobie zámernej komunikácie. Vzniká dôsledkom kognitívneho dozrievania dieťaťa. Je to veľký míľnik – možno aj najdôležitejší v rámci vývinu reči.

Dieťa začína komunikáciu cielene využívať na to, aby interagovalo s okolím. Už to nie je len plač, ktorým ešte donedávna dávalo najavo, že je hladné, že mu je zima i to, že chce hračku z police. Jeho komunikácia začína byť čoraz špecifickejšia.

Ako prvé sa v tomto období objavujú gestá. Gestá sú vlastne neverbálne vyjadrené slová, sú predchodcami slov. Objavujú sa skôr preto, lebo ich dieťa dokáže vyjadriť rukami či pohybom tela – hrubou motorikou, zatiaľ čo pohyby jazyka, pier i sánky, ktoré sú potrebné na artikuláciu si vyžadujú precíznosť i rýchlosť (a trošku dlhšie trénovanie 😊).

Prvé slová sa objavujú približne od 10.mesiaca, často okolo prvého roka života.

Teoreticky sa môžu prvé slová objaviť najskôr okolo 8.mesiaca, kedy obdobie zámernej komunikácie začína. Aj keď sa môže zdať, že dieťa rozpráva prvé slová ešte pred týmto obdobím, nie sú to reálne slová, dieťa im nepripisuje význam (i keď my, rodičia, tú tendenciu máme 😊).

Zaujímavosť:

Niektoré štúdie vylúčili slovo mama zo svojich dotazníkov (určených rodičom), ktoré sa týkali prvých slov. Ako mamy totiž chceme toto slovo počuť, veď čo už môže byť krajšie slovo, všakže😊. A tak ho počujeme už veľmi skoro, napr. v 6. mesiaci, kedy dieťa začína napodobňovať zvuky z okolia (tzv.napodobňujúce džavotanie). Často sú to slabiky s hláskami P, B, M, K, G. malé dieťa veľmi baví opakovať ich. A tak počujeme mamamama, niekedy sa nášmu drobcovi podarí dvojslabične a my počujeme vytúžené mama. Avšak pri jeho experimentoch s hlasom a zvukom je to náhoda. Dokonca ani po 8.mesiaci nemusí hneď mama znamenať slovo.

Za slovo sa považuje vtedy, keď ho dieťa dokáže použiť opakovane v rámci kontextu a je doprevádzané aj očným pohľadom (ktorým tiež vyjadruje dôvod svojej zámernej komunikácie – napr, hovorí mama, pozerá striedavo na predmet a mamu s nevyslovenou žiadosťou o podanie).

Aj keď nie vždy patrí slovo mama medzi prvé, jednoznačne patrí medzi najobľúbenejšie. U detí i rodičov 🙂