Výsledky vyplývajú z prieskumu, ktorého sa zúčastnilo viac ako 160 000 dospelých z 31 krajín v rokoch 2011 – 2015. (1)

Dospelých účastníkov sa pýtali, koľko kníh mali doma, keď mali 16 rokov. Následne otestovali a porovnávali ich čitateľskú, matematickú a digitálnu gramotnosť.

Priemerný počet kníh sa líšil. Najmenej ich mali v tureckých domácnostiach (27), najviac v estónskych (218). Česko so svojimi 204 knihami obsadilo štvrtú priečku. Slováci sú doma obklopení priemerne 117 knihami, čo je zároveň približná hodnota priemeru vypočítaná zo všetkých krajín (115).

Tínedžeri, ktorí doma nemali (takmer) žiadne knihy mali v dospelosti podpriemernú úroveň čitateľských a matematických schopností.

Približne 80 kníh v domácnosti poukazovalo na priemerné výkony v testoch. Pri väčších množstvách sa gramotnosť nezvyšovala tak prudko ako do tohto počtu. Stačí pár kníh na to, aby začali byť pre dieťa veľkým prínosom.

Výskum tiež poukázal, že rozsiahla domáca knižnica poskytla dospievajúcim zručnosti, ktoré sú rovnocenné s absolventami univerzít, ktorí doma nemali (takmer) žiadne knihy. To znamená, že prítomnosť kníh je silnejším ukazovateľom gramotnosti ako dosiahnuté vzdelanie.

V inej štúdii sa ukazuje, že počet kníh v domácnosti je väčším ukazovateľom gramotnosti ako vzdelanie a zamestnanie rodičov, či sociálno-ekonomický status rodiny. (2)

V nej výskumníci zistili, že z množstva kníh dokážu profitovať všetky deti, ale najviac deti zo znevýhodnených rodín a deti, ktorých rodičia majú nižšie vzdelanie a zamestnanie vyžadujúce nižšiu kvalifikačnú úroveň.

Počet kníh v domácnosti v čase dospievania má výrazný vplyv na úroveň vzdelanosti v neskoršom veku.

Takže – obklopme sa knihami! Ich prítomnosť ako pevná súčasť rodinného prostredia vplýva pozitívne na rozvoj gramotnosti. Veď kto by odolal ich „volaniu“, keď sú tak blízko?

(1) J. SIKORA, M.D.R. EVANS, J. KELLEY. Scholarly culture: How books in adolescence enhance adult literacy, numeracy and technology skills in 31 societes. In Social Science Research 77. 2019. Dostupné online: https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/article.pdf

(2) M.D.R EVANS, J. KELLEY, J. SIKORA. Scholarly Culture and Academic Performance in 42 Nations. Social Forces, 92. 2014. Dostupné online: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.825.6833&rep=rep1&type=pdf