Škôlka je pre dieťa miestom, ktoré mu ponúka veľa skvelých príležitostí na svoj rast. S rozvojom jazykových schopností to však nemusí byť také jednoznačné ako sa na prvý pohľad javí.

Ako školská logopédka sa stretávam s tromi rôznymi typmi „vplyvu“ materskej školy na vývoj reči a jazykových schopností.

Škôlka dieťa „rozhovorí“

Dieťa bude mať nové prostredie, učiť sa novým poznatkom, v spoločnosti kamarátov bude viac motivované komunikovať a zameškané rýchlo dobehne.

Škôlka znásobí jazykovú bariéru medzi dieťaťom a rovesníkmi

Dieťa si v kolektíve vrstovníkov uvedomí svoju rozdielnosť. Ťažkosti s vyjadrovaním a porozumením sa prehĺbia a môžu mať dopad aj do iných oblastí (napr. do správania, emócií, sociálneho kontaktu).

Škôlka dieťa rozhovorí, ale v jazykových schopnostiach bude naďalej napredovať pomalšie


Práve táto tretia možnosť je najviac riziková.

Prečo?

Okolie sa teší z prvých komunikačných úspechov dieťaťa a vplyvom toho si niekedy neuvedomí rozdiel medzi ním a rovesníkmi, ktorý časom narastá. Veľakrát sa to zistí až pred nástupom do prvého ročníka.

Pokiaľ je dieťa zdravé a má primerané množstvo podnetov, vie sa v prvých rokoch učiť veľmi rýchlo

Je preto škoda, ak rodič, ktorý má pochybnosti o vývine reči svojho dieťaťa, čaká vplyvom tlaku okolia do neskoršieho veku a spolieha sa na to, že škôlka vyrieši všetky jazykové ťažkosti, s ktorými sa trápia už dlhšiu dobu.

Či už máte dieťa s jazykovými ťažkosťami alebo bez, nepochybne je materská škola miestom, ktoré ho rozvíja vo všetkých smeroch. Vaše dieťa je v rukách profesionálov, ktorí vedia ako ho pripraviť do ďalších rokov. A spolupráca pedagógov a logopédov je ideálna voľba ako dosiahnuť maximum.