Pravdepodobne nikoho neprekvapí, že je to naozaj tak. Avšak v porovnaní s dievčatami je tento rozdiel len pár mesiacov.

Za jeden z hlavných vývinových medzníkov vo vývine reči sa považuje prvý rok, kedy by malo dieťa vysloviť svoje prvé slovo. Väčšine detí sa to do svojich prvých narodenín podarí (1).

Obdobie prvých slov sa však pohybuje pár mesiacov pred aj po uvedenom termíne, približne od 10. – 15.mesiaca. Dievčatá sú vo všeobecnosti „šikovnejšie“ a s rečou začínajú skôr. Svoje prvé slová začínajú chlapci rozprávať neskôr, ale stále v rozmedzí uvedeného vývinového obdobia. Oproti dievčatám sú „pomalší“ len o pár mesiacov (2).

Ale pozor – neexistuje žiadne všeobecne platné pravidlo, že každý chlapec musí rozprávať neskôr a každé dievča skôr.

Ak dvojročný chlapec ešte nerozpráva, nemožno sa vyhovoriť, že „má čas“, „je len lenivejší“ a „chlapci rozprávajú neskôr“. Nemožno ťažkosti s nástupom reči v tomto veku ospravedlňovať vetami, ktoré nie sú v danom kontexte pravdivé.

Oneskorenie v reči môže byť len dočasné alebo sa môže časom prehĺbiť. To, či je oneskorenie v reči ešte „primerané“ alebo sa jedná o začínajúce ťažkosti zistí z vyšetrenia logopéd. Včasná podpora pomôže prípadné dôsledky zmierniť.

Záverom treba pripomenúť, že nielen pohlavie ovplyvňuje nástup prvých gest, slov a viet. Dôležitými faktormi sú aj prostredie (napr. dostatočné množstvo kvalitných podnetov) či dedičnosť.


(1) R. SCHNEIDER,D. YUROVSKY, M.C. FRANK. Large-scale investigations of variability in children´s first words. Proceedings of the 37th Annual Meeting of the Cognitive Science Society, Pasadena, California, July 22-25, 2015. Dostupné online: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download…

(2) Ş. ÖZÇALIŞKAN, S. GOLDIN-MEADOW. Sex differences in language first appear in gesture. Developmental Science. 2010. Volume 13, Issue 5. Dostupné online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2923747/